Gå til hovedteksten Gå til nyheter Gå til bunnteksten
SSM - Hjem

Utdanning

Stipend til bevegelseshemmede som tar utdanning på bachelor- eller masternivå i Norge eller utlandet.

Utdanning er viktig for at personer med nedsatt funksjonsevne skal komme i jobb. Effekten av utdanning på arbeidsmarkedsdeltakelsen er stor - betydelig større for personer med nedsatt funksjonsevne enn for den øvrige del av befolkningen.

Innen høyere utdanning vil flere bevegelseshemmede kunne møte problemer som følge av manglende tilrettelegging av studiestedet, bo-, transport- og/eller tjenestetilbud. Forsering av ulike barrierer tapper energi som burde vært rettet mot studiesituasjonen. Noen er derfor avhengig av mer tid til gjennomføring av studiet. De færreste vil ha mulighet til å ta seg en jobb ved siden av studiene.

Stiftelsen ønsker å bidra til at flere bevegelseshemmede tar høyere utdanning. Dette søkes oppnådd gjennom denne stipendordningen for å lette studiesituasjonen for personer med bevegelseshemninger som ønsker å ta utdanning på bachelor- og masternivå.

Stipendiene utlyses årlig i med søknadsfrist i september.

Utlysing for studieåret 2016/17 med søknadsfrist 15. september 2016, se lenkene nedenfor:

Tildeling av stipend 2015/2016

Styret tildelte i styremøte 4.11.15 stipend til 24 av 30 søkere med til sammen kr. 533 000 for studieåret 2015/2016. Tildelingen går til 14 av 18 bachelorstudenter med kr. 260 000 og 10 av 12 masterstudenter med til sammen kr. 273 000.

Share on FacebookShare on Twitter
Bilde

Aktuelle saker:

10.5.16: Forskning, utvikling og dokumentasjon: Utlysning av midler for 2016, se under fanen Forskning og utvikling.

9.5.16: Stipend: Utlysing av midler for studieåret 2016/17, se under fanen Utdanning.

9.5.16: Kultur, idretts- og fritidstiltak. Utlysing av midler for 2016.se under fanen Kultur- og fritidstiltak.

16.12.15: Forskning: Styret bevilget kr. 3 450 000 til 2 prosjekt av 6 søknader på tilsammen 17,3 mill. kroner, jf. under fanen Forskning og utdanning.

4.11..15: Utvikling og dokumentasjon: Styret bevilget kr. 398 000 til 1 prosjekt av 4 søknader på tilsammen 4,1 mill. kroner, jf. under fanen Forskning og utdanning.

4.11.15: Stipendmidler: Styret innvilget stipend til 24 av 30 søkere på tilsammen kr. 533 000, jf. under fanen Utdanning.

23.9.15: Kultur-, idretts- og fritidstiltak: Styret innvilget midler for 2015, se under fanen Kultur-, idretts- og fritidstiltak.