Gå til hovedteksten Gå til nyheter Gå til bunnteksten

Utdanning

Stipend til bevegelseshemmede som tar utdanning på bachelor- eller masternivå i Norge eller utlandet.

Utdanning er viktig for at personer med nedsatt funksjonsevne skal komme i jobb. Effekten av utdanning på arbeidsmarkedsdeltakelsen er stor - betydelig større for personer med nedsatt funksjonsevne enn for den øvrige del av befolkningen.

Innen høyere utdanning vil flere bevegelseshemmede kunne møte problemer som følge av manglende tilrettelegging av studiestedet, bo-, transport- og/eller tjenestetilbud. Forsering av ulike barrierer tapper energi som burde vært rettet mot studiesituasjonen. Noen er derfor avhengig av mer tid til gjennomføring av studiet. De færreste vil ha mulighet til å ta seg en jobb ved siden av studiene.

Stiftelsen ønsker å bidra til at flere bevegelseshemmede tar høyere utdanning. Dette søkes oppnådd gjennom denne stipendordningen for å lette studiesituasjonen for personer med bevegelseshemninger som ønsker å ta utdanning på bachelor- og masternivå.

Stipendiene utlyses årlig i med søknadsfrist i september.

Utlysing for studieåret 2017/18 kommer i april 2017  med søknadsfrist 15. september 2017.

Fra og med 2017 skal søknadene fylles ut og sendes via nettet, jf. skjema nedenfor. Det oppfordres til å være kortfattet. Stiftelsen tar kontakt ved behov.

Skjema: Søknad om stipend

Tildeling av stipend 2016/2017, jf. utlysing.

Styret tildelte i styremøte 9.11.16 stipend for studieåret 2016/17 til 22 av 28 søkere med til sammen kr. 456 500. Tildelingen går til 14 av 18 bachelorstudenter med kr. 252 000 og 5 av 7 masterstudenter med til sammen kr. 162 000. I tillegg ble gitt 3 stipend til videreutdnning/ årsstudium med kr. 42 500.

Share on FacebookShare on Twitter
Bilde

 

Aktuelle saker

14.12.16: Forskning: Styret bevilget kr. 7 980 000 til 4 prosjekt av 12 søknader på tilsammen 26,7 mill. kroner, jf. under fanen Forskning og utdanning.

9.11.16: Utvikling og dokumentasjon: Styret bevilget kr. 682 000 til 3 av 6 søknader på til sammen 8,8 mill. kroner, jf. under fanen Forskning og utvikling.

9.11.16: Stipendmidler: Styret innvilget stipend for 2016/17 til 22 av 28 søkere med tilsammen kr. 456 500, jf. under fanen Utdanning.

27.9.16: Kultur-, idretts- og fritidstiltak: Styret innvilget midler for 2016, se under fanen Kultur-, idretts- og fritidstiltak.

10.5.16: Forskning, utvikling og dokumentasjon: Utlysning av midler for 2016, se under fanen Forskning og utvikling.

9.5.16: Stipend: Utlysing av midler for studieåret 2016/17, se under fanen Utdanning.

9.5.16: Kultur, idretts- og fritidstiltak. Utlysing av midler for 2016.se under fanen Kultur- og fritidstiltak.