Gå til hovedteksten Gå til nyheter Gå til bunnteksten

Forskning og utvikling

Det bir ikke utlyst milder til forskning og utvikling i 2019.

Forskning

Målet er gjennom forskningsprosjekter å fremskaffe ny kunnskap eller å bidra til å bygge opp kompetanse som kan fremskaffe kunnskap, som direkte eller indirekte kan være til beste for stiftelsens målgruppe.

Dette gjelder kunnskaper som kan ha betydning for helse og funksjon, men også for sosiale kår og livssituasjon for målgruppen. 

Fra og med 2018 skal et skjema i tilknytning til søknaden fylles ut og sendes via nettet, jf. skjema nedenfor.

Linker til:

Utlysing av forskningsmidler 2018. Søknadsfrist utløpt.

Forskningsmidler fra Stiftelsen Sophies Minde. Retningslinjer for søknader, behandling og oppfølging. 

Skjema: Søknad om forskningsmidler. Søknadsfrist utløpt.

Det ble ikke tildelte midler til forskning i 2018.

Oversikt over forskningsprosjekter det er gitt bevilgninger til i perioden 2013 til 2017.

Ta gjerne kontakt ved behov for mere informasjon om prosjektene som har fått midler. 

Utvikling og dokumentasjon

Med utvikling menes her for eksempel prosjekter som har til hensikt å utvikle behandlings- og aktivitets-hjelpemidler, behandlingstiltak/-opplegg og kunnskap som kommer målgruppen til nytte.

Med dokumentasjon menes utrednings- og dokumentasjonsprosjekter som gir kunnskap som kan forbedre bevegelseshemmedes situasjon i samfunnet.

Fra og med 2018 skal et skjema i tilknytning til søknaden fylles ut og sendes via nettet, jf. skjema nedenfor.

Linker til:

Utlysing av midler til utvikling og dokumentasjon 2018. Søknadsfrist utløpt.

Utviklings og dokumentasjonsmidler fra Stiftelsen Sophies Minde. Retningslinjer for søknader, behandling og oppfølging.

Skjema: Søknad om utviklingsmidler. Søknadsfrist utløpt.

Tildelte midler til utvikling og dokumentasjon 2018.

 Det ble innvilget midler til 5 prosjekt. Det vises til

Oversikt over utviklingsprosjekter det er gitt bevilgninger til i perioden 2013 til 2018. 

Ta gjerne kontakt ved behov for mere informasjon om prosjektene som har fått midler. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stiftelsens standard kontrakt.

Statusrapport forskningsmidler.

 

 

Målet er gjennom forskningsprosjekter å fremskaffe ny kunnskap eller å bidra til å bygge opp kompetanse som kan fremskaffe kunnskap
Ta gjerne kontakt ved behov for mere informasjon om prosjektene som har fått midler. 
Av 14 søknader på til sammen 10,9 mill. kroner ble innvilget kr. 45 550 000 fordelt på følgende 5 prosjekt:
Share on FacebookShare on Twitter
Bilde

 

Aktuelle saker

8.8.19: Stipend: Utlysing av midler for studieåret 2019/20, se under fanen Utdanning.

10.4.19: Kultur, idretts- og fritidstiltak. Utlysing av midler for 2019.se under fanen Kultur-, idretts- og fritidstiltak.

3.4.19: Forskning, utvikling og dokumentasjon: Etter utlysning av midler for 2018 ble det ikke bevilget midler til forskningsprosjekter. Til utviklingsprosjekter  er det bevilget totalt 3,5 mill. kroner til 5 prosjekter, se under fanen Forskning og utvikling.

6.11.18: Stipendmidler: Styret innvilget stipend for 2018/19 til 33 av 41søkere med tilsammen kr. 709 000, jf. under fanen Utdanning.

18.9.18: Kultur-, idretts- og fritidstiltak: Styret innvilget midler for 2018, se under fanen Kultur-, idretts- og fritidstiltak.

18.6.18: Forskning, utvikling og dokumentasjon: Utlysning av midler for 2018, se under fanen Forskning og utvikling.

13.12.17: Forskning: Styret bevilget kr. 6 330 000 til 3 prosjekt av 22 søknader på tilsammen 53,6 mill. kroner, jf. under fanen Forskning og utdanning.

1.11.17: Utvikling og dokumentasjon: Styret bevilget tilsammen kr. 4 200 000 til 4 av 14 søknader, jf. under fanen Forskning og utvikling.