Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Om Stiftelsen Sophies Minde

Stiftelsen er over 100 år gammel. Mange av stiftelsens tidligere aktiviteter, som for eksempel sykehus, verksteder og bygninger, er med tiden blitt selvstendige eller blitt en del av det offentlige hjelpeapparatet. Du vil finne navnet Sophies Minde flere steder i helse-Norge. Selve stiftelsen konsentrerer seg nå kun om å dele ut økonomisk støtte og driver ingen aktiviteter. 

Selv om vi siden starten i 1897 har fått en velferdsstat med mange offentlige støtteordninger i Norge, er det fremdeles behov for oss, det viser alle søknadene vi får inn.

Stiftelsen har siden 2000 delt ut 133 millioner kroner.

   

   

   

Ung kvinne i rullestol på bibliotek

Satsingsområder for Stiftelsen Sophies Minde

De siste årene har stiftelsen engasjert seg i områder der offentlige ordninger er mangelfulle. Innsatsen har spesielt fokusert på forskning, utvikling og utdanning samt kultur og fritid. Stiftelsen kan også støtte enkeltprosjekter på andre områder
  

Satsingsområder i 5-årperioden 2020 til 2024

Det økonomiske grunnlaget for stiftelsens drift

Stiftelsens eiendom i Trondheimsveien 132 i Oslo, ble solgt i 2005. Stiftelsens økonomiske grunnlag er basert på salssummen på 147 mill. kroner.

Stiftelsens har ingen løpenden inntekter ut over avkastningen på kapitalen som i hht styrets vedtatte investeringsstrategi er lpassert i en portefølje bestående av obligasjons-, aksje- og eiendomsfond. 

Administrasjon og ledelse

Stiftelsen ledes av et styre på fem medlemmer:

  • Karin Britta Nilsson (styreleder)
  • Guri Henriksen (nestleder)
  • Per Koren Solvang
  • Inger Holm
  • Cato Lie

    Foretningsfører: UNIFOR

 


 

Historien til Stiftelsen Sophies Minde

Stiftelsen ble etablert i 1897. Forløperen var arbeidsskolen for vanføre i Kristiania som startet i 1892 av søstrene Fleischer. Det økonomiske fundamentet for etableringen var jubileums-gaven fra det norske folk til kong Oscar II og en betydelig gave fra Dr Wille.

I 1902 startet stiftelsen sin virksomhet i nybygde lokaler i Skådalen i Oslo. Åpningen ble foretatt av Kong Oscar II. Stiftelsen er oppkalt etter kongens kone dronning Sophie.

Bygningen i Skådalen ble raskt for liten og uhensiktsmessig i fht behovet. I 1915 ble bygningen og eiendommen Trondheimsveien 132 i Oslo innkjøpt. Innflytting skjedde etter ombygninger i årene 1927-1931. Senere ble Kronprinsesse Märthas Institutt og Kysthospitalet ved Stavern tilknyttet Sophies Minde.

Stiftelsens arbeid var de første årene i hovedsak rettet mot yrkesopplæring. Etter hvert overtok produksjon av hjelpemidler og sykehusdrift mens yrkesopplæringen ble avviklet.

Midler til sykehusdriften ble bevilget over statsbudsjettet, men Stiftelsen bidro også gjennom legatmidler til drift, vedlikehold, utstyrsanskaffelser m.v..

Ansvaret for sykehusdriften ble i 1994 overført til Rikshospitalet. I månedsskiftet mai/juni 2002 ble sykehusdriften flyttet til nytt Rikshospital. Sophies Minde Ortopeditekniske Avdelinger flyttet til Aker Universitets-sykehus juni 2004. Stiftelsens kontor flyttet samtidig til samme sted. Begge flyttet i 2018 til Brynsveien 14. 

Dronning Sophie

Dronning Sophie

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn