Gå til hovedteksten Gå til nyheter Gå til bunnteksten

Søknad om stipend 2020/2021

Søknad om stipend for elever og studenter med bevegelseshemninger.
Vær kortfattet. Stiftelsen tar kontakt dersom det er behov for flere opplysninger.
Søknaden vil bli behandlet konfidensielt.

(Dersom kopi av søknaden ikke kommer til innboks sjekk om den kan ligge under spam eller useriøs post.)

Felter markert med * må fylles ut

Hva stipendet søkes for: VG (videregående opplæring), bachelor eller master.

Når startet du på utdanningen. Oppgi måned og år, f.eks. september 19.

Oppgi måned og år, f.eks. mai 21.

Søknadsbeløpet skrives bare med tall uten desimaler. (Eksempelvis 10000)

Kort beskrivelse av hva du vi bruke stipendet til.
Her oppgir du beløp f.eks. fra Lånekassa, NAV, legater, egen inntekt og lignende. Eksempel på oppføring: Lånekassa 100 000 . NAV 100 000 osv.

Hvilke type merutgifter har du som følge av bevegelseshemningen f.eks. til bolig, reise, assistent, bøker ol.

Det er vanligvis ikke behov for andre opplysninger enn det du har gitt ovenfor Stiftelsen tar kontakt dersom det er behov for det.

Eksempel kan være erklæring fra lege, fysioterapeut, sosiallærer.

Fylles ut bare for søknader til bachelor- og masterstudier.

Vent 3 sekunder for å sende.
Share on FacebookShare on Twitter
Bilde

 

Aktuelle saker

24.6.20: Utlysing av midler til utvikling, se under fanen Forskning og utvikling.

5.6.20: Stipend: Utlysing av midler for året 2020/21, se under fanen Utdanning.

28.4.20: Kultur, idretts- og fritidstiltak. Utlysing av midler for 2020.se under fanen Kultur-, idretts- og fritidstiltak.