Gå til hovedteksten Gå til nyheter Gå til bunnteksten

Søknad om stipend 2019/2020

Søknad om stipend til bachelor- eller masterstudie for studenter med bevegelseshemninger.

Søknaden vil bli behandlet konfidensielt.
Vær kortfattet. Stiftelsen tar kontakt dersom det er behov for flere opplysninger.

(Dersom kopi av søknaden ikke kommer til innboks sjekk om den kan ligge under spam eller useriøs post.)

Felter markert med * må fylles ut

Bachelor eller master.

Dette gjelder når du startet på studiet Oppgi måned og år, f.eks. september 17.

Oppgi måned og år, f.eks. mai 19.

Søknadsbeløpet skrives bare med tall uten desimaler. (Eksempelvis 10000)

Dersom "Annet" gi kort beskrivelse.

Oppgi beløp på årsbasis. Spesifiser inntekter som støtte fra Lånekassa, NAV, legater, egen inntekt og lignende. Eksempel på oppføring: Lånekassa 100 000 . NAV 100 000 osv.

Oppgi beløp på årsbasis. Her anslås merutgifter som følge av bevegelseshemningen ut over hva andre studenter kan forvente å ha f.eks. til bolig, reise, assistent, bøker ol.

Fylles ut bare dersom det er behov for ytterlige konkrete opplysninger. Husk å være kortfattet.

Vent 3 sekunder for å sende.
Share on FacebookShare on Twitter
Bilde

 

Aktuelle saker

8.8.19: Stipend: Utlysing av midler for studieåret 2019/20, se under fanen Utdanning.

10.4.19: Kultur, idretts- og fritidstiltak. Utlysing av midler for 2019.se under fanen Kultur-, idretts- og fritidstiltak.

3.4.19: Forskning, utvikling og dokumentasjon: Etter utlysning av midler for 2018 ble det ikke bevilget midler til forskningsprosjekter. Til utviklingsprosjekter  er det bevilget totalt 3,5 mill. kroner til 5 prosjekter, se under fanen Forskning og utvikling.

6.11.18: Stipendmidler: Styret innvilget stipend for 2018/19 til 33 av 41søkere med tilsammen kr. 709 000, jf. under fanen Utdanning.

18.9.18: Kultur-, idretts- og fritidstiltak: Styret innvilget midler for 2018, se under fanen Kultur-, idretts- og fritidstiltak.

18.6.18: Forskning, utvikling og dokumentasjon: Utlysning av midler for 2018, se under fanen Forskning og utvikling.

13.12.17: Forskning: Styret bevilget kr. 6 330 000 til 3 prosjekt av 22 søknader på tilsammen 53,6 mill. kroner, jf. under fanen Forskning og utdanning.

1.11.17: Utvikling og dokumentasjon: Styret bevilget tilsammen kr. 4 200 000 til 4 av 14 søknader, jf. under fanen Forskning og utvikling.